เลือกภาษา ::
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 29 พ.ค. 2563, 09:34

กอ.รมน.จังหวัดลำพูน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เมื่อ 27 พ.ค. 63 พ.อ. โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาทางสังคม ตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับ ผู้ดูแล, กำนัน/ผญบ. และ อสม. ในเรื่องของการป้องกันโรคและปลูกฝังการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน คอยดูแลพูดคุยกับ ผู้สูงอายุในชุมชน ให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า มีความสำคัญต่อชุมชน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:50

               วันที่( 5 พฤษภาคม 2565) ณ สะพานศรีดอนชัย ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 3 7 3

Today

Total

47

The week

Total

489

This month

Total

2098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected].go.th