เลือกภาษา ::
บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จัดทำโครงการ Betagro Recover #19 โดยตั้งเป้าแจกผลิตภัณฑ์ไส้กรอก จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 พ.ค. 2563, 13:05

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จัดทำโครงการ  Betagro Recover #19  ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยได้ตั้งเป้าในการแจกผลิตภัณฑ์ไส้กรอก จำนวน 100,000 กิโลกรัม ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทย

       ในส่วนของจังหวัดลำพูน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย คุณกิติกร  พลเมืองดี ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานจากบริษัทเบทาโกร ได้จัดทำโครงการ  Betagro Recover #19  โดยได้มอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกให้แก่ นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน และจะได้นำไปเติมเต็มในตู้กับข้าวปันสุขหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ตามแนวคิด อยู่ลำพูน ไม่อยู่ลำพัง  อีกส่วนหนึ่งก็จะกระจายมอบให้แก่นายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน อำเภอละ 100 แพ็ค  เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

       โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกให้แก่ประชาชนที่มารอรับ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนอีกจำนวน 975 แพ็ค ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับของประชาชนเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:25

                วันที่(7 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเ...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 9 พ.ค. 2565, 12:22

               จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:52

               วันนี้ ( 6 พฤษภาคม 2565) ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:51

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมห...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 7 3 4 6 4

Today

Total

87

The week

Total

526

This month

Total

2172

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]