เลือกภาษา ::
ลำพูนเข้ม ! ปล่อยแถวจับกุมกลางวัน ฝ่าฝืน กฎหมายช่วงโควิด-19 ระบาด
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 8 พ.ค. 2563, 20:20

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ร่วมกับปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสรรพสามิต โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จัดกำลังนำชุดปฏิบัติการร่วมตรวจตราจัดระเบียบสังคม ออกตรวจการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายข้อกำหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรการของจังหวัดที่กำหนดไว้ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ ภายหลังการผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีประชาชนเข้าใช้บริการในสถานประกอบการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือกิจกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางจังหวัดกำหนด เช่น การรับประทานอาหารในร้านอาหารแต่ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่มีการจำกัดจำนวนของผู้ใช้บริการ ไม่มีจุดบริการตรวจวัดอุณหภูมิ จุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านประกอบการ เป็นต้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 4 7 7

Today

Total

83

The week

Total

1211

This month

Total

4274

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]