เลือกภาษา ::

ที่พักในจังหวัดลำพูน :: Ban Thi District

Total visits to the site

0 0 0 0 8 2 4 6 5

Today

Total

11

The week

Total

517

This month

Total

2518

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]