เลือกภาษา ::
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 27 มิ.ย. 2562, 13:53

วันนี้ ( 26 มิถุนายน 2562 ) ที่อาคารเอนกประสงค์ส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และเครือข่ายเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อ่านคำปราศรัย ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากรที่อุทิศตนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พิธีมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน การประกาศเจตนารมณ์ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน ได้กล่าวคำปฏิญาณ ในการไม่เข้าไปยุ่งกับเสพติดในงาน มีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา / ชุมชน / สถานประกอบการ , การประกวดร้องเพลงหมู่ , การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, การประกวดเต้น Aerobics&Dancerise Lamphun Championship ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา, การประกวดดนตรีโฟล์คซอง, การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol , การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด , การประกวดวาดภาพรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด, การประกวดแข่งขัน Cover Dancing และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน . 

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 11:32

หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คนใหม่...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 30 พ.ค. 2562, 14:48

บรรยากาศงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ในค่ำวันนี้ ( 23 พฤษภาคม 2562 ) ประชาชนเดินทา...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 20 มี.ค. 2562, 10:17

จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการเปิดโครงการติดตามและ...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ส.ค. 2562, 15:07

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมสนับสนุนการซื้อดอกมะลิ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 1 6 9 2 3

今天

数量

8

这星期

数量

263

这月

数量

1290

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]