เลือกภาษา ::
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดและมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 27 มิ.ย. 2562, 13:53

วันนี้ ( 26 มิถุนายน 2562 ) ที่อาคารเอนกประสงค์ส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน และเครือข่ายเยาวชน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด และมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมงาน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อ่านคำปราศรัย ของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคลากรที่อุทิศตนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด , สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด พิธีมอบธงประจำชมรมกล้าดีศรีลำพูน การประกาศเจตนารมณ์ ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน ได้กล่าวคำปฏิญาณ ในการไม่เข้าไปยุ่งกับเสพติดในงาน มีการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา / ชุมชน / สถานประกอบการ , การประกวดร้องเพลงหมู่ , การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, การประกวดเต้น Aerobics&Dancerise Lamphun Championship ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา, การประกวดดนตรีโฟล์คซอง, การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE Idol , การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด , การประกวดวาดภาพรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด, การประกวดแข่งขัน Cover Dancing และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน . 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ต.ค. 2561, 11:35

บ่ายวันนี้ (9 ตุลาคม 2561) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวก...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:12

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน รองผู...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 20 มี.ค. 2562, 10:18

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างฝีมือด้านต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน ประกอบพิธี ถวายราชสักการะพระบ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:50

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นค...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 4 2 2 1

วันนี้

จำนวน

19

สัปดาห์นี้

จำนวน

366

เดือนนี้

จำนวน

4370

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]