เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร แบบสอบถามข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]