เลือกภาษา ::
จ.ลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเกษตรกร พื้นที่ อ.ลี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:05

               วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ที่เทศบาลตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม
               นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ครั้ง ในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงาน จำนวน 100 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย
               กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหนังสือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) การมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ นิทรรศการ การสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ ของจังหวัดลำพูน รวมจำนวน 20 บูท อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำหนี้สินเกษตรกร ที่ดินทำกินและสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำและให้คำปรึกษาด้านคุณภาพน้ำ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ส่งเสริมการออม การทำภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากเยื้อฟาง และศูนย์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนน้ำหม่อนและกล้าหม่อนผลสด เป็นต้น

推荐新闻
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 8 5 7

今天

数量

3

这星期

数量

509

这月

数量

2773

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]