เลือกภาษา ::
จ.ลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรเกษตรกร พื้นที่ อ.ลี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 22 ก.พ. 2566, 20:05

               วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ที่เทศบาลตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ เกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วม
               นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ครั้ง ในวันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดงาน จำนวน 100 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ราย
               กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหนังสือการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(สปก.) การมอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกร การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ นิทรรศการ การสาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดนิทรรศการเสริมสร้างความรู้ของรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนต่างๆ ของจังหวัดลำพูน รวมจำนวน 20 บูท อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ให้คำแนะนำหนี้สินเกษตรกร ที่ดินทำกินและสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผัก สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำและให้คำปรึกษาด้านคุณภาพน้ำ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน รับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร ส่งเสริมการออม การทำภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากเยื้อฟาง และศูนย์ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนน้ำหม่อนและกล้าหม่อนผลสด เป็นต้น

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 9 0 6 5

วันนี้

จำนวน

150

สัปดาห์นี้

จำนวน

1533

เดือนนี้

จำนวน

4015

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]