เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มิ.ย. 2563, 11:59

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

ดูวีดีโอ

วันที่ 8 พ.ค. 2563, 18:20

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 12 มี.ค. 2563, 18:18

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:25

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:24

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 เม.ย. 2563, 18:21

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 14 ก.พ. 2563, 16:00

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 21 ม.ค. 2563, 10:42

อำเภอแม่ทา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดคลาสสิก

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 ธ.ค. 2562, 10:15

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน แหล่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

ดูวีดีโอ

วันที่ 3 ธ.ค. 2562, 15:21

มหัศจรรย์ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 9 ก.ย. 2562, 14:29

ลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน No Foam No Plastic No Straw (3นาที)

ดูวีดีโอ

วันที่ 6 ก.ย. 2562, 12:07

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP07 - ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 8 8 7 9

วันนี้

จำนวน

69

สัปดาห์นี้

จำนวน

1152

เดือนนี้

จำนวน

13444

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]