เลือกภาษา ::
Mueang Lamphun District วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:48
Travel map

Restaurant by District

Tourist Attraction

Li District
Mae Tha District

Accommodation

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Pa Sang District
Mueang Lamphun District
Recommended Restaurant
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Pa Sang District
Mueang Lamphun District

Total visits to the site

0 0 0 1 2 8 3 6 4

Today

Total

16

The week

Total

1501

This month

Total

3482

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]