เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ม.๓ ต.ปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง

วันที่ 24 มี.ค. 2566, 15:42 [ จำนวนคนเข้าดู 870 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 4

Today

Total

13

The week

Total

1112

This month

Total

4023

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]