เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู้)

วันที่ 21 พ.ย. 2565, 13:06 [ จำนวนคนเข้าดู 732 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 3 1 9

Today

Total

29

The week

Total

614

This month

Total

3274

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]