เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในบริเวณโครงการเหมืองลี้มีรัก)

วันที่ 21 พ.ย. 2565, 12:51 [ จำนวนคนเข้าดู 694 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 3 1 8

Today

Total

28

The week

Total

614

This month

Total

3273

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]