เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก (ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจักขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก)

วันที่ 14 พ.ย. 2565, 10:28 [ จำนวนคนเข้าดู 711 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 7 3 6

Today

Total

6

The week

Total

537

This month

Total

2916

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]