เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๓๕)

วันที่ 10 พ.ย. 2565, 14:10 [ จำนวนคนเข้าดู 705 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 5 7 1

Today

Total

42

The week

Total

537

This month

Total

3100

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]