เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (เพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน)

วันที่ 10 พ.ย. 2565, 14:03 [ จำนวนคนเข้าดู 1,060 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 3 0 0 8 5

Today

Total

50

The week

Total

828

This month

Total

4457

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]