เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (เพยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน)

วันที่ 10 พ.ย. 2565, 14:00 [ จำนวนคนเข้าดู 1,022 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 3 0 1 0 9

Today

Total

5

The week

Total

704

This month

Total

4441

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]