เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม้าใต้ เชื่อมบ้านประตูโขง)

วันที่ 10 พ.ย. 2565, 13:36 [ จำนวนคนเข้าดู 322 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 5

Today

Total

109

The week

Total

549

This month

Total

2666

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]