เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านม่วง เชื่อมบ้านสันมะโก)

วันที่ 26 ต.ค. 2565, 10:51 [ จำนวนคนเข้าดู 1,297 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 4

Today

Total

13

The week

Total

1111

This month

Total

4023

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]