เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ (ประสงค์เปิดประมูลไม้สักท่อน ของสวนป่าบ้านวงษา ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แปลงปี ๒๕๑๘ รวม ๓๙ กอง จำนวน ๑,๖๓๙ ท่อน)

วันที่ 25 ต.ค. 2565, 10:52 [ จำนวนคนเข้าดู 1,173 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 5

Today

Total

14

The week

Total

1107

This month

Total

4023

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]