เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ลพ.ถ ๑๐๐๑๓ แยก ทล. ๑๐๓๓ - บ้านทาร้องเรือ)

วันที่ 20 ต.ค. 2565, 09:52 [ จำนวนคนเข้าดู 1,140 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 2 9 1 2 5

Today

Total

14

The week

Total

1105

This month

Total

4022

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]