เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาร้องเรือ ม.๖ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา)

วันที่ 17 ต.ค. 2565, 12:57 [ จำนวนคนเข้าดู 407 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 9

Today

Total

2

The week

Total

553

This month

Total

2670

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]