เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน (จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย ม.๑๒ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง)

วันที่ 17 ต.ค. 2565, 12:54 [ จำนวนคนเข้าดู 1,139 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 3 0 0 8 8

Today

Total

53

The week

Total

810

This month

Total

4459

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]