เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างสะพาน บ้านดอยคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทากาศ เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน)

วันที่ 27 ก.ย. 2565, 14:03 [ จำนวนคนเข้าดู 569 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 9

Today

Total

2

The week

Total

553

This month

Total

2670

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]