เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย ลพ 3048 แยกทางหลวงหมายเลข 106 บ้านห้วยหญ้าไซ อ.ลี้

วันที่ 17 ส.ค. 2565, 14:45 [ จำนวนคนเข้าดู 619 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 5

Today

Total

109

The week

Total

549

This month

Total

2668

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]