เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ)

วันที่ 28 ก.ค. 2565, 15:09 [ จำนวนคนเข้าดู 1,107 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 4 9 3

Today

Total

132

The week

Total

1023

This month

Total

4445

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]