เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ)

วันที่ 28 ก.ค. 2565, 15:09 [ จำนวนคนเข้าดู 734 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 9 5 2 6 5

Today

Total

39

The week

Total

1565

This month

Total

5594

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]