เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ที่ทำการปกครองอำเภอลี้ (ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ฯ จำนวน ๑ ชุด)

วันที่ 7 ก.ค. 2565, 14:19 [ จำนวนคนเข้าดู 1,042 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 0 5 5

Today

Total

109

The week

Total

549

This month

Total

2667

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]