เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ (ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ตัดสางขยายระยะ ของบ้านสวนวงษา ตำบลเเม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)

วันที่ 8 มิ.ย. 2565, 14:30 [ จำนวนคนเข้าดู 1,713 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 3 0 1 0 8

Today

Total

4

The week

Total

705

This month

Total

4441

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]