เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวงตะวันออก บ้านทาป่าเปา เชื่อมบ้านผาตั้ง)

วันที่ 18 เม.ย. 2565, 15:20 [ จำนวนคนเข้าดู 1,047 ]

Total visits to the site

0 0 0 1 0 3 3 8 1

Today

Total

119

The week

Total

665

This month

Total

2786

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]