เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: ประกวดราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตสายทาง ทล.1184 เชื่อมบ้านปวง)

วันที่ 23 ก.พ. 2564, 09:40 [ จำนวนคนเข้าดู 169 ]

Total visits to the site

0 0 0 0 3 8 2 5 1

Today

Total

8

The week

Total

312

This month

Total

1666

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]