เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 13:46

Total visits to the site

0 0 0 0 5 6 9 8 5

Today

Total

0

The week

Total

632

This month

Total

3402

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]