เลือกภาษา ::
ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข " ด้านผู้ว่าฯลำพูน เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่งดเผาทุกชนิด หากพบเห็นไฟป่าโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชน " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ " เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการด้านต่าง ๆ ของประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
                  ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นทีได้รับบริการ และเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจได้อย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข์แก่พี่น้องประชาชน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า โดยจังหวัดลำพูน ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในทุกพื้นที่ งดการเผาทุกชนิด และสอดส่อง ตรวจตราพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร หากพบเห็นไฟป่า ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งที่สายด่วน 1362 ทันที เพื่อป้องกันไฟลุกลามและลดการเกิด PM 2.5 ได้
                 นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญชวนประชาชน ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ได้แก่ การรณงค์ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร NO FOAM การรักษาความสะอาด และการบริหารขยะ ทั้งนี้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน อย่างยั่งยืนต่อไป
                 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ ถวายถุงยังชีพแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบ้านเรือน และมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชน อีกด้วย

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:42

                จังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีวางพานพุ่ม และพิธี...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 6 มิ.ย. 2566, 09:41

                เริ่มเเล้ววันเเรก 5 มิถุนายน 2566 ด้วยศรัทธาครูบาเจ้าศรีวิชัย ใน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:03

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อป...

Read More
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 3 มิ.ย. 2566, 20:02

                วันนี้ (3 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน น...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 6 6 0

Today

Total

9

The week

Total

520

This month

Total

2943

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]