เลือกภาษา ::
042 มาตรการเผนแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d15a22b66325.pdf

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

https://www.lamphunhealth.go.th/office/frontend/web/?r=site/view&id=1515

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

https://www.dlt.go.th/site/lamphun/m-news/7809/view.php?_did=14905

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_corruption.htm

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.moc.go.th/lamphun/

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

http://www.dol.go.th/lamphun/Pages/default.aspx

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ข่าวประชาสัมพันธ์.html?page_locale=th_TH

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]