เลือกภาษา ::
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

จังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

http://123.242.167.132/officialwebsite/2013/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99.pdf

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.m-society.go.th/?attachment_id=5953

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-03-27224242EB%2015.pdf

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.doae.go.th/index_corruption.htm

 

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

http://www.aecthaibiz.com/province_new/news_detail.html?pv=51&pi=453439

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

http://www.industry.go.th/lamphun/index.php/regulations/announce/item/11507-11012562

สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน

https://www.cgd.go.th/cs/lpn/lpn/ข่าวประชาสัมพันธ์.html?page_locale=th_TH

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

http://pvlo-lpn.dld.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=471:2019-05-24-04-39-32&catid=20:2011-10-18-09-46-00

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]