เลือกภาษา ::
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b04dc3.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b0fe6b.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b19814.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b2308e.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b2c9e5.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b36280.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b19814.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b493d1.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b2c9e5.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b3f8b4.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b493d1.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b52c47.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b5c73f.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b66284.jpg

http://www.lamphun.go.th/uploads/258/5d12f31b6ffbb.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2018-03-28114333%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202560%20-%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561.pdf

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-03-21160824%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202561%20-%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%202561.pdf

http://203.157.196.7/web_ssj/webmanager/uploads/2019-03-21161103%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202561%20-%2028%20%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%202562%20(ITA).pdf

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]