เลือกภาษา ::
Administrative structure of the Governor of Lamphun Province

Total visits to the site

0 0 0 1 1 8 8 5 9

Today

Total

5

The week

Total

510

This month

Total

2775

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]