เลือกภาษา ::
Administrative structure of the Governor of Lamphun Province

Total visits to the site

0 0 0 0 2 7 2 6 2

Today

Total

16

The week

Total

167

This month

Total

740

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]