เลือกภาษา ::
Administrative District

  

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 5 8 5

Today

Total

79

The week

Total

2381

This month

Total

5082

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]