เลือกภาษา ::
Administrative District

  

Total visits to the site

0 0 0 0 1 6 1 6 2

Today

Total

39

The week

Total

469

This month

Total

1630

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]