เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ.2566-2570)

Total visits to the site

0 0 0 1 4 8 2 7 0

Today

Total

146

The week

Total

1276

This month

Total

13862

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]