เลือกภาษา ::

Attractions :: Thung gig

Thung gig
Li District วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:53

It is a vast natural meadow. There are vast natural sceneries and habitats of wildlife, such as deer, barking deer, wild boars, hares, wild fowls and many rare birds in the dry season. There are many wildflowers beautifully blooming and seen over the fields. For those who love watching wildlife, there are also some spots for observing animals and rare species of birds.

 

Location: Doi Tao District, Chiang Mai Province, Li District, Lamphun Province, Sam Ngao District, Tak Province

Travel map

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 6 4 5 7 0

Today

Total

64

The week

Total

2366

This month

Total

5069

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]