เลือกภาษา ::

Attractions :: Wiang gong Klang

Wiang gong Klang
Pa Sang District วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:47

History: Mandapa Wiang Klang, originally, the temple was once surrounded by water. Later, the path of the river changed, the water became diverted far away and became Mae Ping river. After the water had disappeared from the temple, the temple became deserted.

          The outstanding and cultural values ​​of the archaeology of the Mandapa Wiang Klang is a legendary place associated with the origin of "Queen Cham Thewi". Its architecture of the early archaeology of Lanna style which is outstanding and unique. 

 

Location: Bor Khao Village, Baan Reun District, Lamphun Province

Attractions by district

Tourist Attraction

Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Accommodation
Mueang Lamphun District
Baan Lapoon Hotel

Baan Lapoon Hotel (Lapoon means Lamphun as pronounce by its locally) is a small boutique hotel with only 9 rooms, situat...

Read More
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Mueang Lamphun District
Huandalha Resort

Read More

Total visits to the site

0 0 0 0 5 7 7 7 0

Today

Total

58

The week

Total

805

This month

Total

2989

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]