เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อเมืองหละปูน" ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 ธ.ค. 2565, 13:52

                วันที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 06.15 น. ที่ วัดมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปั่นสองล้อ ผ่อเมืองหละปูน” ภายใต้โครงการ1จังหวัด 1 Sport 1 Event โดยมี นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และมีนักปั่นจักรยานกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม
                ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จากนโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ที่ผู้คนประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมเยียน มาทำงาน และมาพำนัก ตามแผนปฏิบัติการ 180 วัน ฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 Sport 1 Event ขึ้น เพื่อใช้ Sport Tourism เป็นเครื่องมือในการฟื้นเศรษฐกิจใน 76 จังหวัด โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและกระตุ้นการท่องเที่ยวในรายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในประเทศ เกิดการจ้างงาน การเติบโตของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน รวมถึงการท่องเที่ยวและบริการ ต่อไป
               สำหรับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว "ปั่นสองล้อ ผ่อเมืองหละปูน" ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน โดยรูปแบบการจัดงานจะเป็นการปั่นไปตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ วัดมหาวัน อำเภอเมืองลำพูน วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง หมู่บ้านหัตกรรมบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง และหอศิลป์อินสนธิ์ วงศ์สาม ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
               ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับจัดกิจกรรม "ปั่นสองล้อ ผ่อเมืองหละปูน" ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมุชน อีกทั้งเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เป็นการพัฒนาการทำงานด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:26

                 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.ลำพูน รายงาน สถา...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 1 0 3 4 7

Today

Total

191

The week

Total

943

This month

Total

4371

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]oi.go.th