เลือกภาษา ::

ที่พักในจังหวัดลำพูน :: Ban Thi District

Total visits to the site

0 0 0 0 7 6 3 5 8

Today

Total

18

The week

Total

543

This month

Total

2267

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]