เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 19 ก.ย. 2563, 10:38

งานโคมแสนดวงจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 16 ส.ค. 2563, 14:51

มหัศจรรย์ลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

วันที่ 1 ก.ค. 2563, 13:53

มหัศจรรย์ลำพูน ประเพณีสลากย้อม

ดูวีดีโอ

วันที่ 23 มิ.ย. 2563, 11:59

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ลำไย

ดูวีดีโอ

วันที่ 8 พ.ค. 2563, 18:20

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 12 มี.ค. 2563, 18:18

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.เมือง

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:25

ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

ดูวีดีโอ

วันที่ 26 พ.ค. 2563, 10:24

ชีวิตวิถีใหม่ ชุดที่ 1 โลกใหม่

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 เม.ย. 2563, 18:21

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 14 ก.พ. 2563, 16:00

มหัศจรรย์จังหวัดลำพูน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 21 ม.ค. 2563, 10:42

อำเภอแม่ทา แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสุดคลาสสิก

ดูวีดีโอ

วันที่ 27 ธ.ค. 2562, 10:15

อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน แหล่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อ

ดูวีดีโอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]