เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล (พิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

วันที่ 1 พ.ค. 2567, 14:53

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]