เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิงค์ รุ่น "เลื่อนมรดกโลกทรัพย์รุ่งเรือง"

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 13:51

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]