เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งว่า มีกำหนดการย้ายที่ทำการเดิมไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่

วันที่ 13 ก.ย. 2565, 14:27

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]