เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งว่า มีกำหนดการย้ายที่ทำการเดิมไปยังสถานที่ทำการแห่งใหม่

วันที่ 13 ก.ย. 2565, 14:27

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 1 2 5

今天

数量

14

这星期

数量

1099

这月

数量

4021

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]