เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ล่อลวงประชาชน

วันที่ 2 มิ.ย. 2565, 14:35

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 6

今天

数量

26

这星期

数量

620

这月

数量

3278

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]